Vedtægter, vision og værdier, privatlivspolitik mv.

Foreningen er stiftet 4. marts 2015 og er en selvstændig organisation baseret på vedtægterne opdateret 3. marts 2016. Foreningen holder til i Frivilligcenter Fredensborg.

Vision:

vision

  • At lette integrationsprocessen for de nytilkomne flygtninge, så de hurtigst mulig kan fungere som selvstændige Fredensborg borgere.

Værdier: 

  • Åbenhed, dvs. åben om hvad vi ved og ikke ved, og hvad vi gør. Vi søger for at informere om vores arbejde, og sikre at omgivelser kan få adgang til denne information. Vi er åbne for andre synspunkter.
  • Gensidig respekt, dvs. respekt for vores forskelligheder og forskellige kulturer. Vi lytter til hinanden. Vi har ikke prøvet dette arbejde før, og gør vores bedste for at undgå fejl, men erkender at det kan ske.
  • Frivillighed, dvs. vi er ulønnet og vi arbejder ud fra det skal være begejstringen, der driver arbejdet.  Det er tilladt at sige nej, eller holde pause i arbejdet. Det skal være sjovt.

vaerdier

Foreningen har vedtaget dette sæt regler for etik og moral  og  du kan se foreningens privatlivs politik  og  datafortegnelse.

For øvrige informationer henvises til menupunktet protokol, hvor du kan finde vedtægter, generalforsamlings- og bestyrelsesreferater.