TUR gruppen

BussenGruppen har lavet det første udkast til et katalog over mulige udflugtsmål, som vi mener kunne bidrage til at give flygtningene kendskab til det danske samfund og den danske kultur (også lokal

kultur). Udfordringen er imidlertid, at denne type aktiviteter ofte koster penge typisk i forbindelse med transport, entre til museer, udstillinger, osv. Disse ture er derfor afhængig af at vi kan rejse penge til aktiviteterne.

Men som en del af turkataloget har vi naturligvis også picnicture i lokalmiljøet. Se turplanen her.

Gruppedeltagere: Tovholder Anne, derudover, Kirsten.