Sundhed (læger)

Der er forskellige sundhedsinstanser, som det som ny borger i Danmark er godt at kende til ved behov for lægehjælp.

 • Almindelig Praktiserende Læge
  Dette er den læge du er blevet anvist ved tilflytning til Fredensborg Kommune. Lægen navn og adresse står på ”det gule sygesikringskort” hvorpå dine egen oplysninger og CPR.nr. ligeledes står. Lægen kontaktes ved egen henvendelse, enten pr. telefon i lægens telefontid hvor man kan typisk vil tale med en sekretær/sygeplejerske om hvad problemet er og derefter få en tid til en konsultation, oftest nogle uger frem i tiden. Er sundhedsproblemet noget der ikke kan vente, kan man hos de fleste læger møde op i lægens ”åbne konsultation”, som ofte ligger i tidsrummet 8-9 om morgenen i én eller flere hverdage. Nogle læger har også ”åben konsultation” én eller flere aftener i ugen. Men kan ønske, men ikke altid selv vælge egen læge, da mange læger har lukket for tilgang af nye patienter.

  • Online konsultation, tidsbestilling og recept fornyelse hos din egen læge:
   Mange praktiserende læger tilbyder ”online konsultation.” Man oprettes ved at gå ind på lægens hjemmeside, trykke på ”on-line betjening” og der følge anvisningen til at bliver ”oprettet som bruger”. Derefter kan man skrive kortere beskeder til læge eller sygeplejerske tilknyttet lægens praksis. Lægens/sygeplejerskens svar skal læses samme sted og tager typisk 1-5dage.
  • Tidsbestilling hos egen læge eller sygeplejerske, recept fornyelse og svar på evt. blodprøver el.lign. kan også findes her.
  • Man kontakter selv egen læge ved behov.

læge

 • Tandlæge Se beskrivelse på Flygtningevenner Fredensborgs hjemmeside andetsteds.
 • Speciallæge
  Speciallæge kan fx være psykolog, psykiater, gynækolog, ortopæd, reumatolog og øjenlæge.Henvendelse til disse skal altid foregå via en henvisning fra egen læge, medmindre man vil betale udgiften selv hos en privat specialist. Henvisningen er i dag oftest elektronisk og ”nedhentes” af den pågældende speciallæge ved din henvendelse. Egen læge kan ofte foreslå en specialist de ofte henvender deres patienter til. Men du må gerne selv opsøge en anden specialist og forhøre dig om en tid der. Henvisningen kan kun bruges ét sted.Ved henvisning fra egen læge, vil svaret fra specialisten typisk sendes til egen læge. Du skal derfor huske at spørge speciallæge, hvornår og hvorfra du skal have svar på undersøgelsen.

  Ved psykolog samtaler er der en delvis egenbetaling.

 • Fysioterapeut
  Kræver ligeledes en henvisning fra egen læge, hvis behandlingen skal dækkes af Sygesikringen. Der er en delvis egenbetaling.
 • Øre-, Næse,- Hals- Læge
  Øre-, næse,- hals- læge finder og kontakter man selv. Man ringer selv til øre-, næse,- hals- lægen ved behov og bestiller en tid. Mange praksisser tilbyder også online tidsbestilling, lige som ved egen læge.

De sundhedsservices hvor der kræves en egenbetaling, vil der være mange flygtninge, som vil kunne bevilliges engangsydelser fra kommunen. 

Dette kan ofte blive lidt bøvlet, da flygtningen først skal kende til omkostningen, for derefter at få ydelsen godkendt at kommunen (se beskrivelse under ”Tandlæge”). Da proceduren kræver mange frem- og tilbage meldinger mellem flygtning og den kommunale sagsbehandler, kan det nogle gange gå helt i ged og flygtningen kan få følelsen af at dennes sundhedssituation ikke bliver taget alvorligt eller at de ikke er bevilliget tilskuddet/ydelsen for den delvise egenbetaling. Ofte viser det sig at lægens estimering af behandlingens økonomiske omfang eller selve ansøgningen for ydelsen, ikke er kommet frem til sagsbehandleren. Det kan også ”bare” være at sagsbehandleren skal huskes på at flygtningen har et problem af mere eller mindre akut karakter, som de venter svar på. Men da det er svært for mange flygtninge at forstå kommunens lange telefonsvarebeskeder, hvor diverse numre skal indtastes for at nå frem til en ledig medarbejder er det svært for flygtningen selv at følge op på hvad der er sket.

Står du som flygtning i en sådan situation, er du velkommen til at kontakte Flygtningevenner Fredensborgs Sundhedskoordinator. Du skal være opmærksom på at sundhedskoordinatoren skal bruge dit CPR.nummer og mundlige/skriftlige samtykke for at kunne rette henvendelse til kommunen eller evt. til den pågældende læge.

Er du som flygtning tilknyttet en støtte-kontaktperson, vil denne ofte gerne hjælpe med overstående hvis du spørger.