srpogambassadør – nye veje for en tidlig indsats

Nivå-nu og fredensborgbibliotekerne

I Fredensborg Kommune startede dagtilbudsområdet
i 2016 en større strategisk satsning
med projekt Sproggaven. Baggrunden for projektet
er bl.a. forskning, der viser, at en tidlig
pædagogisk sprogindsats i supplement til børns
sprogindlæring derhjemme kan være af afgørende
betydning for børns muligheder senere i livet.

Fidan er syrisk flygtning og regelmæssig bruger af Flygtningevennernes ugentlige Åbent Hus arrangement deltog i projektet, som sprogambasssadør.

Rapporten her beskriver projektarbejdet – processen, produktet og de tilvejebragte resultater. Du kan se Fidan på side 14.