Kommunen

Foreningen varetager de sociale opgaver i integrationsprocessen og kommunen  myndighedsopgaven. Det medfører naturligt flere forskellige samarbejdsflader de to organisationer imellem. Derfor er der etableret et formelt samarbejde med kommunen, dels for at beskrive grænsefladerne og dels for at udføre samarbejdet i forbindelse med de forskellige integrationsfaser (nyankommet, anvist bopæl, økonomiske forhold, mv.). Foreningen har nedsat en arbejdsgruppe til at varetage dette samarbejde.

samarbejde2

Foreningens gruppedeltagere er: Helle,  Anne,  og Kirsten

Samarbejdsaftalen kan du se her og det tilhørende bilag med kontaktinformation

Samarbejdsaftalen med underskrift

Generelt kan samarbejdsaftalen udtrykkes således: Kommnunen varetager myndighedsopgaven og Flygtningevennerne den sociale del af integrationsopgaven. Der henvises i øvrigt til kommunens modtagelsesplan og Flygtningevenners ydelser (se arbejdsgrupper)