Husk at forlænge din opholdstilladelse

Du skal huske at forlænge din opholdstilladelse, hvis du kun har fået ophold i 1 år efter Udlændingeloven §7 stk.3. Opholdstilladelsen kan forlænges efter 1 år og herefter igen efter 2 år.

opholdstilladelse

Ansøgningen skal indsendes tidligst 2 måneder før den dato, hvor opholdstilladelsen ophører og senest dagen før. Ansøgningen kan sendes online på hjemmesiden www.nyidanmark.dk/xform/formularer/as12.form.aspx ved hjælp af Nemid eller via ansøgningsblanketterne AS1.

Når man afleverer sin ansøgning ved personligt fremmøde, vil man samtidig få taget et foto og fingeraftryk (biometri) til opholdskortet. Når man indtaster en digital (online) ansøgning, eller hvis man sender ansøgningen pr. post eller e-mail, skal man være opmærksom på, at man ved personligt fremmøde skal have optaget biometri inden for 14 dage fra indsendelse af ansøgningen. Man kan få optaget biometri i Udlændingestyrelsens Borgerservice. Hvis man bor uden for Storkøbenhavn, kan man også få optaget biometri på politistationen i Hillerød.

Børn under 18 år behøver ikke et opholdskort. Hvis barnet ønsker et opholdskort, skal barnet have optaget biometri.

Hvis du har fået ophold i 5 år, skal du også huske at forlænge din opholdstilladelsen.

Familiesammenføring:
De personer, der får midlertidig beskyttelsesstatus, kan først – medmindre helt særlige grunde gør sig gældende – få familiesammenføring, hvis den midlertidige opholdstilladelse forlænges efter det første år.

Der er mulighed for at henvende sig til denne frivilligrådgivning for hjælp til ansøgning om familiesammenføring:

Dansk Flygtningehjælp frivilligrådgivning
 Frivillighuset
 Nørre Voldgade 82,2. sal
1358  København K.
 Tlf.  35367417
Raadgivningkhb@drc.dk

 

Åben mandag –onsdag kl. 18.00 – 20.45, torsdag kl. 16.00 – 18.45