Kurser/Uddannelse

Gruppen arrangerer kurser for hhv. flygtninge og flygtningevenner. Kurserne kan  være målrettet flygtningene, f.eks. vedrørende samfundsforhold, eller kurserne kan være rettet mod vennerne for oplæring i lovstof mv.

kursus

Endvidere arrangeres forskellige præsentationer af oplysende karakter. Også her kan målgruppen være flygtningene, f.eks. orientering om fritidsaktiviteterne i kommunen.

Kursus: Intro til vores forening.
Fakta om uddannelserne i hhv Syrien og Eritrea.

Tovholder: Kirsten.