Kontant bidrag

Der kan indbetales til:

  • Bankkonto 9570  11624146
  • MobilePay Nr. 98336
  • NemKonto ved CVR: 36305975.

Hvis du ikke har tid i kalenderen til at arbejde frivilligt med integration af kommunens nytilkomne flygtninge, så er det fuldt ud muligt at give et økonomisk bidrag til foreningen. Vi laver mange aktiviteter og selvom arbejdet er baseret på frivillig arbejdskraft, så koster det penge:

  • at lave ture uanset om det er i kommkontant bidragunen eller til København
  • at reparere brugte cykler
  • at tage på museum
  • at rejse fra A til B
  • at osv., …

Derfor er alle bidrag meget velkomne. Bidrag kan være anonyme eller åbne og i det sidste tilfælde vil foreningen gerne reklamere her på siden for donorerne.