Fundraising

Foreningen skaffer sine midler via sponsorater eller ansøgninger til private fonde/offentlige puljer. Flere af foreningens aktiviteter er afhængige af disse midler, f.eks. de sociale arrangementer og udflugterne.

fundrasing

Foreningen praktiserer selv funktionen og har nedsat en gruppe til varetagelse af ansøgningerne. Hvis du kan bibringe foreningen midler eller ekspertise på området, så venligst kontakt os.

Gruppedeltagere: Dorte, Niels, Kirsten