Cykel gruppen

Cykel valtepeterFor at øge flygtningenes mobilitet som hjælp til integrationsprocessen, så indsamler vi brugte cykler til reparation i vores lokale værksted i kælderen på Frivilligcenter Fredensborg. Vi indsamler ikke cykler som er i så dårlig stand, at reparationsomkostningerne bliver uforholdsmæssig store. Indsamlede cykler overdrages til foreningen via overdragelsesaftalen. Vi klargør cyklen og sikrer, at den er lovlig og udstyret med lås, inden udlevering.

cykelrytterCykelgruppen står for tildeling af cyklerne ud fra en individuel vurdering og således, at de flygtninge, der skønnes at have størst gavn af cyklen, vil blive prioriteret først. Det er forventet at størsteparten af flygtningene er interesseret i modtage en cykel og er i stand til at anvende cyklen efter introduktion til de danske cykelforhold.

Tovholder: Toni