Kategoriarkiv: Bestyrelsen

Iværksættermøde 5. september 2019

Arrangementet er gratis, du kan se den officielle invitation her.

Program:

 • 17.00 Velkomst og introduktion
 • 17.15 Khaled Ksibe: personlige erfaringer med iværksætteri
 • 17.45 Falafel Bar serverer mad
 • 18.15 Carsten Theede: fra idé til virkelighed – oplæg og case-arbejde
 • 19.45 Afrunding og info om Dansk Flygtningehjælps projekt CO:LAB
 • 20.00 Farvel og tak

Tilmelding til mødet i København 5. september kl 17.00, Borgergade 5. sal lokale 5A, 1300 København.

Stiftende Generalforsamling 26. august kl. 18.30

Flygtningevennerne stopper sine aktiviteter med udgangen af 2019. Der henvises til beslutningen på den ordinære generalforsamling, som endeligt blev konfirmeret på den ekstraordinære generalforsamling.

Men en ny forening – IntegrationsCaféen – er på vej til at tage over. Allerede 26 august 2019 er der stiftende generalforsamling for den nye forening, som ud over målgruppen flygtninge tilføjer øvrige udenlandske borgere, der er kommet til Danmark. Du kan se udkast til vedtægterne her.

Er du interesseret i at give en hånd med ved opstart af denne forening, så kom til den stiftende generalforsamling mandag d. 26. august kl. 18.30 i Frivilligcenter Fredensborg, Teglgårdsvej 423A, 3050 Humlebæk.

Se dagsorden her

srpogambassadør – nye veje for en tidlig indsats

Nivå-nu og fredensborgbibliotekerne

I Fredensborg Kommune startede dagtilbudsområdet
i 2016 en større strategisk satsning
med projekt Sproggaven. Baggrunden for projektet
er bl.a. forskning, der viser, at en tidlig
pædagogisk sprogindsats i supplement til børns
sprogindlæring derhjemme kan være af afgørende
betydning for børns muligheder senere i livet.

Fidan er syrisk flygtning og regelmæssig bruger af Flygtningevennernes ugentlige Åbent Hus arrangement deltog i projektet, som sprogambasssadør.

Rapporten her beskriver projektarbejdet – processen, produktet og de tilvejebragte resultater. Du kan se Fidan på side 14.

Flygtningevenner & Nivå-NU holder have-hygge

Flygtningevenner og flygtninge samt migranter mødes hver anden onsdag i Nivå Nus regi, hvor vi har fået et dejligt jordstykke til låns til dyrkning.

Vi har fået meget god hjælp af faste beboere i Nivå Nu med pløjning og  tilbud om lån af redskaber og en vandkande. Det har vi alle været rigtig glade for, og det har i høj grad bidraget til den gode HAVE-HYGGE, der findes dernede, når vi mødes. Der bliver både sået, plantet, snakket, drukket kaffe og spist boller. Det er en god måde at være sammen på… Ideen var og er, at man hjælper hinanden i en positiv atmosfære. Alle bidrager ved at medbringe noget til fælles bedste. Vi lærer også alle noget nyt, for der er masser af viden om forskellige ting i den individuelle rygsæk. Den bliver åbnet og alle får del i de enkeltes viden.

Har du fået lyst til at komme forbi? Så ring til Sara eller Flygtningevennerne og hør mere.

Bedste hilsner
Marianne og Karin  

Generalforsamling 8. april 2019, kl. 19.00 frivilligcenteret

Referat og bilag til generalforsamlingen:
Referatet, Bestyrelsens beretning, Forslag til vedtægts ændringer, Forslag om afvikling af foreningen, Forslag om kontingent for den kommende periode, Budget for kommende periode, Regnskab 2018

Dagsorden

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Bestyrelsen/formandens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
  • Årsregnskabet omdeles senest 8 dage før generalforsamleingen jf. §5 stk. 4.
 4. Forelæggelse af budget og fokusområder for det kommende år
  • budget omdeles senest 8 dage før generalforsamlingen jf. §5 stk. 4
 5. Fastsættelse af kontingent
  • Foreslås uændret kr. 50,-
 6. Indkomne forslag
  • Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dag før generalforsamlingen, jf. §5 stk. 4. Forslag sendes på email til formand@flygtningevennerfredensborg.dk
 7. Valg af bestyrelse og suppleanter jvf. §7 stk.2 og 3
  • Formanden og sekretæren er på valg
 8. Valg af godkendt ekstern revisor
 9. Eventuelt