Arbejdsgrupper

Vi har dannet en serie arbejdsgrupper, der hver har sin entydige arbejdsopgave i forbindelse med vores hjælp til integration af de nye tilflyttere. Hvis du er interesseret i at deltage som frivillig vores arbejde, så kan du se de nuværende etablerede arbejdsgrupper og den tilhørende frivillige tovholder i nedenstående undermenuer. Arbejdsgrupperne er på ingen måde statiske, der kan oprettes nye ligesom der kan nedlægges grupper.

arbejdsgruppe

Har du ideer til nye aktiviteter for integrationsarbejdet og som falder under foreningens formål (jf. vedtægter og hjemmesidens forside), så er du velkommen til at kontakte os telefonisk eller på mail (se kontakt).