Afsluttende generalforsamling 24. feb. 2020

24. februar 2020 kl. 19:00 Til 20:00 i Frivilligcenteret,
Teglgårdsvej 423A, 3050 Humlebæk

Se referatet her

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af regnskabet for 2019
 3. Efter foreningen er stoppet pr. 31/12 2019
  1. Indstilling: Foreningens bank, hjemmeside, domænenavn og mailadresse videreføres et år frem til 31/12 2020
  2. Indstilling: Foreningens formue overdrages til Venligboerne/Sjælsmark med kr. 5.810,-  og resten til IntegrationsCaféen.
   Begrundelse: begge organisationer viderefører flygtningearbejdet.
 4. eventuelt