Stopper og tak til alle

Med udgangen af 2019 lukker Flygtningevennerne foreningen og dermed stopper næsten 5 års frivilligt arbejde. Det har været fantastisk periode, hvor mange flygtningevenner har bidraget til foreningens arbejde med at vise hovedsageligt nytilkomne flygtninge til rette i kommunen.

Foreningen har haft et fortrinligt samarbejde med Fredensborg kommune og nydt godt af støtte fra lokalområdets øvrige organisationer, hvor specielt Strandvejskirken har bidraget med indsamlinger.

Bestyrelsen siger tak til alle som har bidraget til at arbejdet med kommunens flygtninge – det har været en både spændende, givtig og lærerig periode.

Integrationcafeen fortsætter arbejdet med kommunens flygtninge og migranter, se mere på Integrationscaféens hjemmeside.

Se videogalleriet for en historisk gennemgang af foreningens aktiviteter, eller se i indlægsarkivet for gennemgang af foreningens ture og sociale arrangementer.